کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

روح الله مرادی موحد بعنوان فرمانده جدید حوزه مقاومت علی ابن ابی طالب (ع) کوهنانی معارفه شد

24اسفند
تغییر در فرماندهی حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابی طالب کوهنانی
تغیرات در ناحیه بسیج کوهنانی

تغییر در فرماندهی حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابی طالب کوهنانی

روح الله مرادی موحد بعنوان فرمانده جدید حوزه مقاومت علی ابن ابی طالب (ع) کوهنانی معارفه شد