کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

ساز

19اسفند
برخورد با ساخت سازهای غیر مجاز  در شهرستان کوهدشت
. رئیس دادگستری کوهدشت:

برخورد با ساخت سازهای غیر مجاز در شهرستان کوهدشت

ما آمادگی داریم قاطعانه با کسانی ساخت سازهای غیر مجاز داشته باشند یا اراضی ملی را تصرف کنند برخورد کنیم