کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

سالگرد

28بهمن
گزارش تصویری مراسم سالگرد زنده یاد دکتر الهیار ملکشاهی
سالگرد الهیار ملکشاهی

گزارش تصویری مراسم سالگرد زنده یاد دکتر الهیار ملکشاهی

مراسم سالگرد زنده یاد دکتر الهیار ملکشاهی