کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

سد هاله

08دی
‍ ‍ بازدید میدانی فرماندار کوهدشت از  سد هاله

‍ ‍ بازدید میدانی فرماندار کوهدشت از سد هاله

فرماندار کوهدشت از سد هاله بازدید کرد.