کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

شهردار

21بهمن
شهردار کوهنانی انتخاب شد
انتصاب در شهر داری

شهردار کوهنانی انتخاب شد

انتصاب در شهرداری کوهنانی

02دی
شهردار درب گنبد “شاهزاده محمد”منصوب شد

شهردار درب گنبد “شاهزاده محمد”منصوب شد

وی اهل شهرستان رومشکان با سابقه ۱۴ سال خدمت در شهرداری این شهرستان است