کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

شهردار هرسین

02اسفند
نورعلی رسماً شهردار هرسین شد
شهردار هرسین

نورعلی رسماً شهردار هرسین شد

طی روزهای نزدیک نورعلی رسما بعنوان شهردار هرسین معارفه می گردد.