کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

شهید سلیمانی قهرمان شکست استکبار در جهان بود

17دی
فرمانده سپاه ناحیه کوهدشت مطرح کرد:شهید سلیمانی قهرمان شکست استکبار در جهان بود

فرمانده سپاه ناحیه کوهدشت مطرح کرد:شهید سلیمانی قهرمان شکست استکبار در جهان بود

رو به افول بودن ابهت پوشالی و ابرقدرتی آمریکا /شهید سلیمانی قهرمان شکست استکبار در جهان بود