کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

علی جمشیدی اهل کوهنانی

07بهمن
یک کوهدشتی به عنوان  معاونت توسعه و مدیریت منابع اموال تملیکی کشور منصوب شد
انتصاب

یک کوهدشتی به عنوان معاونت توسعه و مدیریت منابع اموال تملیکی کشور منصوب شد

معاونت توسعه و مدیریت منابع اموال تملیکی کشور