کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

چهارخطه کوهدشت

23بهمن
انتقاد نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس از روند کند چهار خطه کوهدشت
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان

انتقاد نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس از روند کند چهار خطه کوهدشت

محمدرضا مبلغی در این جلسه از روند کند تکمیل چهار خطه های حوزه انتخابیه انتقاد کرد و خواستار تسریع در آن شد